Close

ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 14. октобра 1981. године у Лозници. У свом родном граду, са одличним успехом, завршава Основну школу ,,Јован Цвијић“, а потом и Средњу економску школу – смер правни техничар. Као редован студент уписује Правни факултет Универзитета у Београду на ком дипломира 2008. године и стиче стручни назив – дипломирани правник. На истом факултету 2022. године завршава постдипломске мастер академске студије (просечна оцена 9,75) из уже грађанскоправне научне области и стиче академски назив – мастер правник. Свој професионални пут започиње у привреди, а потом и у Основном суду у Лозници, након чега, 2013. године у Београду полаже правосудни испит. Након тога, у Служби за катастар непокретности Лозница обавља послове самосталног саветника за стручне и управне послове, да би 2015. године био постављен за Начелника општинске управе у Малом Зворнику. У септембру 2016. године Скупштина града Лознице га именује за директора градског Центра за социјални рад у Лозници где мандат врши до фебруара 2023. године. Успешно је завршио бројне курсеве из различитих правних области као и обуку за посредника (медијатора) у решавању спорова. Ожењен је, отац двоје деце.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Даница Ђурић

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1961. године у Пријепољу, где је завршила гимназију. Дипломирала на Машинском факултету у Београду и од 1996. до 2005. године запослена у ХК „Вискоза“, „Свила“ А.Д. као инжењер у Сектору одржавања. У исто време именована је за члана тима ХК „Вискоза“ за увођење колекције ISO 9000 стандарда. Ангажована је на изради документације и прилагођавању исте за имплементацију. Од 2006. до 2008. године ради као професор физике у Економској школи и Средњој школи „Свети Сава“ у Лозници. У октобру 2008. године заснива радни однос у Комуналном јавном предузећу “Наш дом“ на месту заменика директора. Поред редовних послова које обавља активно се бави управљањем отпадом и то на изради стратешких докумената, разних извештавања и пројектних задатака везано за ову област. Од 2018. године обавља послове Извршног директора КЈП „Наш дом“.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора КЈП „Наш дом“ су:

Вера Унковић, председник

РАДНА БИОГРАФИЈА

Датум рођења: 30.07.1959.год.
Адреса:Карађорђева 27,Лозница
Образовање: Дипломирани економиста (Економски факултет, Београд)
Радно искуство:
1985 - 2001. године ХК “Вискоза“, Лозница
2001 - 2023. године Градска управа града Лозница
2001-2005.год. Начелник за финансије
2011-2015.год. Начелник за финансије
2015-2017.год. Буџетски инспектор
2017-2023.год. Помоћник начелника за финансије

Драган Тадић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 16.12.1981. године у Лозници, основну школу завршио у Липници, а средњу у Сремској Митровици и стекао звање шумарски техничар. Студирао и дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломирани инжењер шумарства. За време студирања одрадио стручну праксу из гајења шума у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Борања“ Лозница. Приправнички радни стаж одрадио у „Манастирским шумама“ ДОО Лозница у трајању од годину дана, након тога наставио рад у истој организацији у трајању од 6 месеци, у овој фирми радио на пословима израде планова и основа у шумарству, учествовао у прикупупљању података и рекогносцирању терена при изради Основе газдовања шумама за ГЈ „Троноша-Манастирске шуме“, Епархија Шабачка-Манастирске шуме ДОО. Након тога посао започео у дрвној индустрији у трајању од годину дана у фирми „Пилана Примар ГМЗ“ ДОО Јагодња, Крупањ. Радио на пословима набавке и куповине техничке обле грађе за даљу прераду, на пословима организовања и руковођења запослених у предузећу. Након тога посао заснива у Градској управи Града Лознице у одељењу за Урбанизам и ради на пословима легализације нелегалних објеката, озакоњења, где и сада ради. Положен државни стручни испит за рад у огранима државне управе и јединицама локалне самоуправе. У претходном сазиву био је члан савета Месне заједнице Брадић у којој и живи са породицом - супругом и два сина.

Миодраг Васиљевић, члан

РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођен 15.01.1953. године. Основну и средњу школу завршио је у Лозници. Завршио је и Tехнолошки факултет где добија звање дипломирани инжењер технологије. Двадесет и две године послове обављао у фабрикама “Вискоза” на руководећим позицијама. Шест година обављао дужности директора КЈП “Наш дом” Лозница, након чега седам година као шеф сектора за техничке послове. Обављао функцију в.д. директора ЈКП “Паркинг сервис” Лозница, као и директор ЈКП “Паркинг сервиса” Лозница, са ког места и одлази у пензију. Био је члан управног одбора ЈП “ВИК” Лозница и члан надзора одбора установе за физичку културу Лагатор Лозница, члан надзороног одбора ЈКП “Топлана” Лозница.